Bronnen


Maak uw keuze welke bron u wilt bekijken.


  1. Doopgegevens van 1727 tot 1912
  2. Huwelijksgevens vanaf 1662
  3. Lidmatenregisters van 1687 tot 1934
  4. Overzicht met plattegrond van de personen die rond de kerk van Ophemert begraven liggen
  5. Foto's van de grafstenen op de begraafplaatsen van Ophemert en Zennewijnen

  6. Overzicht van personen die in 1633 te Ophemert schoorstenengeld betaalden
  7. Lijst van weerbare mannen in Ophemert en Zennewijnen in 1672
  8. Transcript van dijkcedulen van Ophemert van 1674 tot 1833
  9. Toekenning van compensatie van geleden schade tijdens de watersnoodramp van 1809 in Ophemert en Zennewijnen
  10. Verhuurde banken en zitplaatsen in de kerk van Ophemert in 1853 en 1858© Niets van deze pagina's mag gebruikt worden voor enig commercieel gewin. Overname voor eigen gebruik van kleine gedeelten van deze pagina is toegestaan, mits eerst toestemming gevraagd is aan de eigenaar van de gegevens. U kunt dit doen door hier te klikken.