Lopende en afgeronde projecten


Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de lopende en afgeronde projecten met betrekking tot de geschiedenis van Ophemert en Zennewijnen. Klik op de links om naar het betreffende project te gaan en om er meer informatie over te verkrijgen.


 1. Huisbeschrijvingen
  Hier kan van een aantal willekeurige huizen in Ophemert en Zennewijnen de bewoningsgeschiedenis en de samenstelling van de gezinnen in de huizen gelezen worden. De beschrijvingen zijn inclusief kadastrale gegevens en genealogische beschrijving.

 2. Weeskinderen
  Dit verhaal geeft een beschrijving van het leven als wees van een aantal kinderen in Ophemert en van de goederen van de overleden ouders van de kinderen.

 3. Mededelingen over de verdwenen Sint Lambertuskerk en het kerkhof ernaast.
  De gemeente Neerijnen is voornemens om op de lokatie waar eertijds de Sint Lambertuskerk heeft gestaan en waarnaast een kerkhof gelegen was, een aantal huizen te bouwen. Volg de bovenstaande link om meer informatie hierover te lezen.

 4. Verhaal over de veldtocht tegen de Belgen, die ook Willeminus van Gessel heeft meegemaakt
  Het verhaal is geschreven door H.A.P. van Gessel en beschrijft de gebeurtenissen die tijdens de veldtocht voorkwamen.© Niets van deze pagina's mag gebruikt worden voor enig commercieel gewin. Overname voor eigen gebruik van kleine gedeelten van deze pagina is toegestaan, mits eerst toestemming gevraagd is aan de eigenaar van de gegevens. U kunt dit doen door hier te klikken.