Links en contacten


Niemand kan zonder vrienden en bekenden. Zonder de hieronder staande personen, zou de Ophemert en Zennewijnen niet geworden zijn, zoals deze nu is. Wij zijn iedereen die op deze pagina staat zeer dankbaar voor hun hulp, in wat voor vorm dan ook.

Ophemert
 
Webmaster Ophemert.nl Hedendaagse site over Ophemert. Deze site bevat informatie over het hedendaagse leven in het dorp Ophemert.
Regionale organisaties
 
Secretaris Historische Kring West-Betuwe Historische Kring West-Betuwe De Historische Kring West-Betuwe verenigt meer dan 300 leden die belang stellen in regionale geschiedenis of in hun Betuwse voorouders
info@regionaalarchiefrivierenland.nl Regionaal Archief Rivierenland Het Streekarchief van de gemeenten Tiel, Buren en Culemborg is pasgeleden gefuseerd met het archief van de zgn. KLEM gemeenten en heeft een eigen internet site gebouwd. Aanrader voor iemand die daar onderzoek doet, of wil gaan doen!
info@hkko.nl Arend Datema instituut Het Arend Datema Instituut omvat het Archief- en Informatie Centrum voor de Betuwe (AIC) en de Historische Kring Kesteren en omstreken (HKK&O)
info@oudrhenen.nl Oud Rhenen Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken
 
Overige organisaties
 
- Nieuws uit het verleden Centrale site van de Rijksarchiefdienst. Bevat onder andere Genlias: een database waarin naar voorouders gezocht kan worden
- Centraal Bureau voor Genealogie Het centrale punt voor genealogie in Nederland met veel informatie en links naar andere sites
info@hetutrechtsarchief.nl Het Utrechts Archief De archieven van stad en provincie Utrecht, de combinatie van het voormalig Rijksarchief Utrecht en het Gemeentearchief Utrecht
 
Persoonlijke adressen
 
Webmaster Graafschap De Graafschap in de Middeleeuwen. Deze site geeft een overzicht van een groot aantal van de belangrijkste Middeleeuwse gebeurtenissen in Gelre, waar ook Ophemert deel van uit maakte.
Plaatsengids Ophemert Plaatsengids Zennewijnen Plaatsengids over Ophemert en Zennewijnen
Herman de Wit en Hein Vera Geneaknowhow.net Ter ondersteuning van uw genealogisch onderzoek met onder andere antwoorden op veelgestelde vragen, bronbewerkingen en afbeeldingen van oude beroepen
Gelderland Page Gelderland Page De Gelderland Page is een prachtig medium om via het Internet in contact te komen met Gelderse onderzoekers m.b.t. historie en genealogie
NGV Computergenealogie NGV Computergenealogie Het NGV afdeling computergenealogie bevat allerlei informatie over het verwerven van informatie via internet.
Corry Schoots Corry's internetpagina Site met gegevens over o.a. de families Schoots en Zondag
Robin Alexander Dutch City-Site Site met adressen naar andere sites over geschiedenis van dorpen en steden binnen Nederland
Ingrid de Wilt Ingrids Internet pagina Stamboom connectie met Ophemert en Varik
Arie van Herwijnen Bona Tiele & Daventria Leuke illustratieve site die gaat over oude munten die in Tiel en Deventer geslagen zijn. In Ophemert is ook een Tielse munt gevonden.
Rik Grandia - Rik is altijd op zoek naar personen met de achternaam Grandia
Cees van Dinteren Van Dinteren Site over familieonderzoek naar de achternaam Van Dinteren.


Wilt u ook opgenomen worden in deze lijst? Stuur
ons dan even een berichtje.© Niets van deze pagina's mag gebruikt worden voor enig commercieel gewin. Overname voor eigen gebruik van kleine gedeelten van deze pagina is toegestaan, mits eerst toestemming gevraagd is aan de eigenaar van de gegevens. U kunt dit doen door hier te klikken.