Introductie op de Ophemert en Zennewijnen pagina


Deze pagina's zijn het initiatief van een aantal personen die, ondermeer vanuit hun genealogisch onderzoek, geïnteresseerd geraakt zijn in de geschiedenis van de dorpen Ophemert en Zennewijnen.

Voor het stamboomonderzoek maakten zij vooral gebruik van gegevens uit doop-, trouw- en begraafregisters.
Maar daar hield hun genealogische onderzoek niet op. Gaandeweg rezen er vragen, zoals "Welk beroep had mijn voorouder eigenlijk?", "Wat bezielde hem of haar om naar Ophemert of Zennewijnen te verhuizen?".
Hierdoor breidde het onderzoek zich uit naar andere bronnen.

Het bleek dat over Ophemert en Zennewijnen relatief veel van zulke achtergrondinformatie te vinden is. Bijvoorbeeld in de zgn. Bank van Tuil (voornamelijk juridische stukken, zoals erfenissen, overdracht van grond etc.), het persoonlijk archief van de Heren van Ophemert (waarin veel correspondentie) en het archief van het Polderdistrict (met o.a. dijkcedulen).
Op basis van deze bronnen werd een grote hoeveelheid gegevens verzameld, die het beeld van de voorouders een stuk completer maakte.

Tijdens het verzamelen van hun informatie kwamen de makers van deze site met elkaar in aanraking en zijn we als Historische Werkgroep Ophemert en Zennewijnen verder gegaan.
We wisselden gegevens uit, die in dank aanvaard en, indien van toepassing, voor de eigen genealogie gebruikt werden. Langzaamaan nam het idee om met deze gegevens méér te doen vaste vorm aan. We wilden de beschikbare informatie delen met anderen. En zo kwam het internet om de hoek kijken.

De hier gepubliceerde informatie is (nog) beperkt, omdat lang niet alles getranscribeerd en gedigitaliseerd is.
De site is dan ook voortdurend in beweging. We prijzen ons echter gelukkig dat al veel informatie over Ophemert en Zennewijnen in het verleden door anderen (Rudy J. van Ooijen verdient hier een eervolle vermelding) verzameld en geordend is. Veel van deze gegevens dienen dan ook als uitgangspunt voor ons onderzoek en de resultaten daarvan op deze site.

De personen die op dit moment deel uitmaken van de groep, die deze pagina ondersteunen zijn:
© Niets van deze pagina's mag gebruikt worden voor enig commercieel gewin. Overname voor eigen gebruik van kleine gedeelten van deze pagina is toegestaan, mits eerst toestemming gevraagd is aan de eigenaar van de gegevens. U kunt dit doen door hier te klikken.