Genealogieën in Ophemert


Hieronder vindt u een aantal genealogieën / kwartierstaten van "Ophemertse" families, ofwel families die veel in Ophemert hebben voorgekomen. De gegevens zijn voor het grootste deel verkregen door eigen onderzoek, maar er zijn ook gegevens van derden gebruikt. Mocht u gegevens tegenkomen, waarvan u meent dat deze op een onrechtmatige manier door ons verkregen zijn, schroom dan niet om met ons in contact te treden.

De gegevens zijn in een beknopt formaat weergegeven, zodat de pagina's niet te groot worden. Wanneer u meer details van een familie wilt weten, stuur ons dan een mailtje. Het is dan vrijwel zeker dat we dan meer gegevens kunnen verstrekken.
Mocht u aanvullingen op de gegevens hebben, dan wordt u gevraagd om dan ook contact met ons op te nemen, zodat er wellicht gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Veel leesplezier!
Genealogiën© Niets van deze pagina's mag gebruikt worden voor enig commercieel gewin. Overname voor eigen gebruik van kleine gedeelten van deze pagina is toegestaan, mits eerst toestemming gevraagd is aan de eigenaar van de gegevens. U kunt dit doen door hier te klikken.